Utrustning

Under januari 2018 flyttar vi från akademiska sjukhuset till nya och anpassade lokaler Uppsala Science Park. Där kommer vi att sitta vägg i vägg med Uppsala Biobank och övriga UCR i Hubben.

Tack vare flytten kommer vi närmare övriga sektioner inom UCR vilket innebär att vi till ännu större utsträckning kommer att kunna dra nytta av kompetensen som finns inom Uppsala Clinical Research Centre. Dessutom kommer även KMB (Klinisk mikrobiologi), KTC (Kliniskt träningscentrum) och UIC (Uppsala Innovation Centre) att flytta till Hubben och vi ser möjligheter i att utveckla samarbeten också med dem.

En annan positiv aspekt av flytten är att vi i Hubben äntligen kommer att ha det utrymme som krävs för att börja arbeta med cellpreparering, vilket vi ser mycket fram emot.

Faciliteter
De nya lokalerna är skräddarsydda för vår ackrediterade laboratorieverksamhet vilket kommer att medföra en bättre arbetsmiljö med t.ex. isolerade ljudkällor och frikostigt insläpp av dagsljus.

Fryshotellet kommer att inhysas i källaren, tillsammans med vår nya automatiska frys. Själva laboratoriet ligger på femte våningen. Hubben är anslutet till sjukhuskulverten.

Utrustning
Bland vår utrustning vill vi särskilt lyfta fram nedanstående instrument. Kontakta oss gärna om du har några frågor eller vill veta mer om våra övriga instrument.

MESO QuickPlex

Cobas 6000 Analyzer

Architect

Freedom EVOlyzer