Tillgänglighetsredogörelse för uppsalabiolab.uu.se

Tillgänglighet för uppsalaBioLab.uu.se

Uppsala universitet och Region Uppsala står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur uppsalabiolab.uu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från uppsalabiolab.uu.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via vårt kontaktformulär.

Svarstiden är normalt inom 24 timmar (vardagar).

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

  • Skicka e-post till info@uppsalabiolab.se
  • Ring 018 – 617 23 88

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AAA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Viss alternativ bildtext är identisk med länktext [WCAG 1.1.1(A)] 
  • Vissa landmärken saknar beskrivande WAI-ARIA etikett [WCAG 1.3.1 (A)]  
  • En del innehåll inkluderas ej i WAI-ARIA landmärken (bl.a. dolt innehåll) [WCAG 1.3.1 (A)] 
  • Vissa element på webbplatsen hamnar inte i fokus när besökaren navigerar med hjälp av att tabba [WCAG 2.4.7 (AA)] 

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31:e augusti 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av uppsalabiolab.uu.se med hjälp av ändamålsenliga tillgänglighetsgranskningsverktyg.

Den senaste bedömningen gjordes den 14:e augusti 2020.

Webbplatsen publicerades den 7:e juli 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 14:e augusti 2020.