Uppsala BioLab

Information och rådgivning

Rådgivning, planering av logistik och provhantering i nationella och internationella studier, samt lagring av dessa prov

Metodutveckling

Metodutveckling och rådgivning av lämpliga analyser och metoder i samarbete med vetenskapliga experter

Analys

Vi hjälper med biokemiska, cellbiologiska och molekylärgenetiska analyser samt tolkning av analysresultat

Hög kapacitet

Laboratoriet är ISO15189 ackrediterat och utrustat med moderna analytiska instrument med hög kapacitet

Kapacitet
Kunskap
Kvalitet

Vi är ett ISO-ackrediterat laboratorium av SWEDAC och använder ackrediterade och icke-ackrediterade godkända analysmetoder och instrument. Vi arbetar också enligt ICH GCP-riktlinjer och Good Clinical Laboratory Practice (GCLP) för analys av prover från kliniska studier.